Programe

SWIMBI menu


Program/ masuraActivitati/cheltuieliFinantarePerioadaMediuTip
POR 3.1. B·    Scoli, gradinite, cladirea Primariei, alte cladiri publice (care regasesc in Inventarul Domeniului Public)Valoare minimă eligibilă: 100.000 euro Valoare maximă eligibilă: 25.000.000 euro Cofinantare: 2%28 .02.2017 – 25.12.2017URBAN/RURALPublic
POR 3.1. C·    Iluminat publicValoare minimă eligibilă: 100.000 euro Valoare maximă eligibilă: 25.000.000 euro Cofinantare: 2%Trimestrul IV, 2017URBANPublic
POR 3.1 A·      Reabilitare energetica a locuintelor (apartamente) Primariile trebuie sa incheie un contract cu asociaţia/asociaţiile de proprietari pentru depunerea şi derularea proiectului.Valoare minimă eligibilă: 100.000 euro Valoare maximă eligibilă: 25.000.000 euro Cofinantare: 2%28.08.2017 -28.02.2018URBANPublic
POR 3.2. C·      Imbunătățirii transportului public urban de călători ·     Piste/trasee pentru biciclete) ·     Trasee, spatii pietonale ·     Cale de rulare tramvai, reţea de troleibuz Beneficiari eligibili: orase/municipii cu exceptia municipiilor resedinta de judet.Valoare minimă eligibilă: 500.000 euro Valoare maximă eligibilă: 5 milioane euro pentru orașele/municipiile cu o populație sub 20.000 de locuitori; 10 milioane euro pentru orașe/municipiile cu o populație de peste 20.000 de locuitori; 20 milioane euro pentru Municipiul București; Cofinantare: 2%20.09.2017 – 20.03.2018URBANPublic
POR 4.1• Imbunătățirii transportului public urban de călători
• Piste/trasee pentru biciclete)
• Trasee, spatii pietonale
• Cale de rulare tramvai, reţea de troleibuz
Beneficiari eligibili: municipiile resedinta de judet.
Valoarea minimă eligibilă: 1.000.000 euro*; Valoarea maximă eligibilă este de: 20.000.000 euro; Cofinantare: 2%21.08.2017 -31.12.2018URBANPublic
POR 4.2• Demolarea clădirilor situate pe terenurile degradate
• Amenajare spații verzi;
• Realizare de alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare
• Zone speciale pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.
Beneficiari eligibili: municipiile resedinta de judet.
Valoarea minimă eligibilă a investiției este de 100.000 euro
Valoarea maximă totală a investiției este de
5.000.000 euro;
Cofinantare: 2%
21.08.2017 -31.12.2018URBANPublic
POR 4.3• Zone verzi de mici dimensiuni, piețe publice, scuaruri, parcuri, locuri de joacă pentru copii, terenuri de sport;
• Construcția/reabilitareala scara mica a infrastructurii gaze, electricitate, apă, salubritate;
• Construcția/reabilitarea/modernizarea străzilor de importanță secundară, inclusiv trotuare, piste pentru bicicliști, alei pietonale, căi de acces.

Beneficiari eligibili: municipiile resedinta de judet.
Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro
Valoare totală a proiectului: 5 000 000 euro
Cofinantare: 2%
21.08.2017 - 31.12.2018URBANPublic
POR 4.4·    Crese si gradinite Beneficiari eligibili: municipiile resedinta de judet. Beneficiari eligibili: orase/municipii cu exceptia municipiilor resedinta de judet.Valoare minimă eligibilă : 100.000,00 euro Valoare maximă eligibilă : 6.700.000,00 euro21.08.2017 -31.12.2018URBANPublic
POR 5,Pl. 5.2·    Reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din interiorul orașelor și transformarea lor în zone de agrement și petrecere a timpului liber Valoare minimă eligibilă : 100.000 euro Valoare maximă eligibilă : 5.000.000 euro Cofinantare: 2%15.04.2017 -15.10.2017URBANPublic
POR 7.1·    Reabilitarea/modernizarea infrastructurii turistice Beneficiari eligibili:UAT din stațiunile turistice conform prevederilor HG 852/2008 si taţiuni turistice balneare, climatice sau balneoclimatice conform prevederilor OG Nr. 109/2000.Valoare minimă eligibilă : 500.000,00 euro Valoare maximă eligibilă : 5.000.000,00 euro Cofinantare: 2%21.04.2017-21.10.217URBAN/RURALPublic
POR 8.2 B·    Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea /dotarea unitaților de primiri urgențe /unităților funcționale de urgențe; ·   Construirea heliporturilor de suprafață sau în terasă ;Valoare minimă eligibilă: 200 000 euro Valoare maximă eligibilă: 1 500 000 euro Cofinantare: 2%Apel nelansat, Anul 2017Public
POR 8.3 Persoane varstnice·    Centre de zi, fara componenta de cazareValoarea eligibilă a proiectului variază în funcție de obiectul acestuia, astfel:
• Pentru unități de îngrijire la domiciliu, valoarea eligibilă trebuie să fie cuprinsă între 50.000 euro și 150.000 euro cu TVA.
• Pentru centre de zi, valoarea eligibilă trebuie să fie cuprinsă între 100 000 euro și 500 000 euro cu TVA.
• Pentru cantine sociale, valoarea eligibilă trebuie să fie cuprinsă între 100 000 euro și 500 000 euro cu TVA.
• Pentru centru de zi și unitate de îngrijire la domiciliu în același proiect, valoarea eligibilă trebuie să fie cuprinsă între 100 000 euro și 700 000 euro cu TVA.
• Pentru cantină socială și unitate de îngrijire la domiciliu în același proiect, valoarea eligibilă trebuie să fie cuprinsă între 100 000 euro și 700 000 euro cu TVA.
• Pentru centru de zi și cantină socială în același proiect, valoarea eligibilă trebuie să fie cuprinsă între 100 000 euro și 700 000 euro cu TVA.
• Pentru centru de zi, cantină socială și unitate de îngrijire la domiciliu în același proiect, valoarea eligibilă va fi cuprinsă între 100 000 euro și 850 000 euro.
• Cofinantare: 2%

28.02.2017 -04.09.2017URBAN/RURALPublic
POR 8.3 Persoane cu dizabilitati·    Centre de zi - persoane cu dizabilitatiValoarea maximă eligibila a unui proiect - 923.000 de euro. Proiectul va cuprinde un pachet de maxim cinci obiective de investiții, constând din maxim patru locuințe protejate și un centru de zi. Pachetul minim al obiectivelor de investiții constă în două locuințe protejate și un centru de zi.
Mai poate exista pachetul de un centru de zi la trei locuințe protejate, caz în care valoarea maximă eligibilă a pachetului este de 776 000 de euro.
Valoarea maximă eligibilă a pachetului minim este de 513.000 euro.
Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 200.000 euro.
01.07.2017-31.12.2017URBAN/RURALPublic
POR 8.3 Copii·    Centre de zi , fără componentă rezidențială, destinată copiilor ·   Construcţia/reabilitarea/modernizarea/dotarea de case de tip familial/apartamente, etc., pentru copiiValoare minimă eligibilă: 200 000 euro Valoare maximă eligibilă: 1 500 000 euro Cofinantare: 2%03.07.2017 -03.01.2018URBAN/RURALPublic
POR 10.1·    Creșe si GrădinițeValoare minimă eligibilă : 100.000,00 euro
Valoare maximă eligibilă : 6.700.000,00 euro
Cofinantare: 2%
Trimestrul IV 2017URBAN/RURALPublic
POR 10.2·    Licee tehnologice şi şcoli profesionaleValoare minimă eligibil : 100.000,00 euro
Valoare maximă eligibilă : 6.700.000,00 euro
Cofinantare: 2%
Trimestrul IV 2017URBAN/RURALPublic
PNDR 4.3·    Drumuri agricole, drumuri silviceValoare maximă eligibilă: 1.500.000 euro/proiect Cofinantare: 0%2018RURALPublic
PNDR 7.2·       Infrastructura de apa, apa uzata, drumuri comunale, after-schoolUn singur tip de sprijin (infrastructură de drumuri, apă sau apă uzată) – valoarea maxima: 1.000.000 euro/comuna
Înființare infrastructură de apă și apă uzată - valoarea maxima: 2.500.000 euro/comună
Extindere infrastructură de apă și apă uzată – valoare maxima: 1.500.000 euro/comună
Infrastructură educațională/socială – valoare maxima: 500.000 euro
Proiecte colective (ADI) – valoare maxima: 4.000.000 euro (fără a depăși valoarea maximă / comună / tip de sprijin)
Cofinantare: 0%
2018RURALPublic
PNDR 7.6.·    Camine culturale, BisericiValoare maximă eligibilă : 500.000 euro Cofinantare: 0%2018RURALPublic
POIM 6.1·    Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producere energie electrică şi termică în cogenerare din biomasă şi biogaz, geotermalaValoare maximă eligibilă: 15.000.000 euro Cofinantare: 2%17.07.2017 -31.12.2018URBAN/RURALPublic
POCU 4.1·    Persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială – minoritatea roma - măsuri active de ocupare, formare profesională, educație, măsuri de inserție socio-profesională, servicii – sociale/medicale, /medico-sociale, consiliere psihologicăValoarea maximă eligibilă: 6.000.000 euro Cofinantare: 2%2018RURALPublic
POCU 4.2·    Persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială - (non–roma)Valoarea maximă eligibilă = 6.000.000 euro Cofinantare: 2%2018RURALPublic
Programul Interreg V-A Romania - Ungaria• Protecția și utilizarea bazinelor hidrografice transfrontaliere
• Sisteme de monitorizare, informare, prognoză și management privind calitatea și cantitatea apei
• Dezvoltarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă
• Imbunătățirea stării de conservare a monumentelor și clădirilor care fac parte din moștenirea naturală sau culturală a zonei (de exemplu biserici, castele, muzeuri, teatre, parcuri naturale, arii naturale protejate)
• Construirea, upgradarea/modernizarea drumurilor cu impact transfrontalier
• Transporturi fluviale interne și maritime, porturile, infrastructura aeroportuară
Variabila, in functie de program si de tipul de proiect Cofinantare: 2%VariabilURBAN/RURAL 8 judete: Satu Mare, Bihor, Arad şi Timiș Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés şi CsongrádPublic
Programul Interreg IPA Romania - Ucraina• Investiții în infrastructura de transport
• Investiții comune în instrumentele TIC cu impact transfrontalier
• Imbunătățirea stării de conservare a monumentelor și clădirilor care fac parte din moștenirea naturală sau culturală a zonei (de exemplu biserici, castele, muzeuri, teatre, parcuri naturale, arii naturale protejate)
Variabila, in functie de program si de tipul de proiect Cofinantare: 2%VariabilBotoşani, Suceava, Tulcea, Maramureş, Satu-Mare Odessa, Ivano-Frankivsk, Zakarpatska, CernăuţiPublic
Programul Interreg V-A Romania - Bulgaria• Infrastructura rutiera, cai navigabile
• Refacerea si promovarea patrimoniului cultural si natural
• Masuri de protectie impotriva incendiilor si inundatiilor
Variabila, in functie de program si de tipul de proiect Cofinantare: 2%VariabilURBAN/RULAL Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Constanta;Vidin, Vratsa, Montana, Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, DobrichPublic
Programul Interreg IPA Romania - Serbia• Investiții în infrastructura de turism-construcții, reabilitări, modernizări
• Acțiuni comune de promovare
• Investiții în infrastructura TIC;
• Studii, strategii, schimburi de experiență, platforme și rețele transfrontaliere
• Achiziția de echipamente specifice
• Infrastructura de transport public - construcții, reabilitări, modernizări, achiziționarea de echipamente
Variabila, in functie de program si de tipul de proiect Cofinantare: 2%VariabilURBAN/RULAL Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi Republica Severnobanatski, Srednjebanatski, Južnobanatski, Braničevski, Borski, PodunavskiPublic
Programul Ro - Md• Imbunătățirea stării de conservare a monumentelor și clădirilor care fac parte din moștenirea naturală sau culturală a zonei (de exemplu biserici, castele, muzeuri, teatre, parcuri naturale, arii naturale protejate)
• Infrastructura rutiera
• Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier şi a infrastructurii TIC
Variabila, in functie de program si de tipul de proiect Cofinantare: 2%VariabilURBAN/RURAL România - 4 județe: Botoșani, Iași, Vaslui, Galați Moldova - întreg teritoriulPublic
POR 1.1·   Constructia, extinderea, modernizarea spatiilor de productie sau servicii si dotarea cu echipamente si software necesare (Entitaţile de inovare şi transfer tehnologic - ITI- pentru IMM-urile care activează în domeniile de specializare inteligentă, cu aplicare în domeniile competitive.)Valoare minima eligibila: 100.000 euro
Valoare maximă eligibilă: 3.000.000 euro
În cazul în care proiectul cuprinde doar componenta de minimis:
Valoare minimă eligibilă: 25.000 euro
Valoare maximă eligibilă: 200.000 euro
Cofinantare: 10% - 50%
2018URBAN/RURALPRIVAT
POR 2.1. A·    Lucrări de construire/ extindere/ modernizare ·   Achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, etc. ·   Achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, etc. Valoare minimă eligibilă: 25.000 euro Valoare maximă eligibilă: 200.000 euro Cofinantare: 10%2018URBANPRIVAT
POR 2.2·    Lucrări de construire/ extindere/ modernizare ·   Achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, etc. ·   Achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, etc. Valoare minimă eligibilă: 200.000 euro Cofinantare: 30% - 40% (in functie de categoria intreprinderii) Valoare maximă eligibilă: 1.000.000 euro2018URBAN/RULAL (in functie de categoria intreprinderii)PRIVAT
PNDR, 4.1.·    Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, fermelor vegetale, sere, achizitie utilaje (remorci, combine, prese de ulei, etc.), silozuri, sisteme de irigatiiValoare maximă eligibilă: 1.000.000 euro Cofinantare: 10% - 50%2018RURAL/URBANPRIVAT
PNDR, 4.2.·    Fabrica de faina, de ulei, fabrica de zahar, fabrica de malai, de cacao, facilitati de depozitare (silozuri) etc.Valoarea maximă eligibilă : 2.500.000 euro; Cofinantare: 50%10.07.2017 -30.09.2017/2018RURAL/URBANPRIVAT
PNDR, 4.2.a·    Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea unităţilor ce colectează, condiționează şi/ procesează materie primă provenită din sectorul pomicol, inclusiv pentru producerea băuturilor alcoolice ·  Colectare, depozitare materie primă/produse, sortare, condiționare, procesare, comercializareValoarea maximă eligibilă: 1.500.000 euro Cofinantare: 40% - 50% (in funcie de dimensiunea intreprinderii)10.07.2017 -30.09.2017/2018RURAL/URBANPRIVAT
PNDR, 4.2 GBER MINIMIS• Construcții destinate unei etape sau întregului proces tehnologic (colectare‐depozitare (materie primă/produse nonagricole)‐sortare‐condiționare materie prima,-procesare comercializare – fabricare produse lactate, inghetata, brutarie, ciocolata, bere, etc.Valoarea maximă eligibilă: 2.500.000 euro Cofinantare: 50%01.08.2017 -31.10.2017/2018RURAL/URBANPRIVAT
PNDR, 6.1·   Cheltuieli necesare în vederea facilitării instalării tânărului fermier într-o exploataţie agricolă: achizitie de teren, achizitie utilaje, samanta, etc.Valoare eligibilă: 40.000 euro – 50.000 euro (in functie de dimensiunea fermei) Cofinantare: 100%2018RURAL/URBANPRIVAT
PNDR, 6.2·   Dezvoltare activitati neagricole in mediul rural (IT, coafor, servicii medicale, etc)Valoare eligibilă: 50.000 euro – 70.000 euro Cofinantare : 100%2018RURALPRIVAT
PNDR, 6.3• Cheltuieli privind capitalul de lucru
• Cheltuieli privind capitalul de lucru
• Cheltuieli cu efectuare de studii , precum cel pentru sectorul pomicol, sau privind potentialiul agricol
Valoare maximă eligibilă : 15.000 euro Cofinantare: 100%2018URBAN/RURALPRIVAT
PNDR, 6.4·    Dezvoltare activitati neagricole in mediul rural (IT, coafor, servicii medicale, etc.)Valoare maximă eligibilă: 200.000 euro Cofinantare: 10% - 30%2018RURALPRIVAT
PNDR, 8.1·    Activitati de impadurireValoare maximă eligibilă: 7.000.000 euro Cofinantare: 0%2018URBAN/RURALPRIVAT
PNDR, 9.1·    Inființarea și funcționarea grupurilor de producători din sectorul agricolValoare maximă eligibilă: 100.000 euro/ an Cofinantare: 0%2018URBAN /RURALPRIVAT
POCA 1.1·    Politici publice Valoare maximă eligibilă : 1.000.000 Cofinantare: 0%2018URBAN/RURALPRIVAT
Start-up Nation  Echipamente tehnologice; ·  Achiziţionarea de spaţii de lucru, etc. Beneficiari eligibili: firme nou infiintateValoare maximă eligibilă : 44.000 euro Cofinantare: 0%2018URBAN/RURALPRIVAT
Comert si Servicii• Echipamente tehnologice;
• Achiziţionarea de spaţii de lucru pentru societatile ce-si desfasoara activitatea in domeniul Comert si Servicii
Valoare maximă eligibilă: 55.000 euro Cofinantare: 10%2018URBAN/RURALPRIVAT
Microindustrializare·       Echipamente tehnologice; ·      Achiziţionarea de spaţii de lucru pentru societatile ce-si desfasoara activitatea in domeniul ProductieiValoare maximă eligibilă: 100.000 euro Cofinantare: 10%2018URBAN/RURALPRIVAT
H.G. 807/2014·       Costurile fără T.V.A., aferente realizării, respectiv achiziţionării, după caz, de active corporale şi necorporale (echipamente, utilaje, constructii etc.) precum şi cheltuielile legate de închirierea construcţiilor, aferente realizării investiţiei iniţialeNord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Centru
Valoare maximă eligibilă: 37,5 mil. euro.
Cofinantare: 50%
Vest si Ilfov
Valoare maximă eligibilă: 26,25 mil. Euro
Cofinantare: 35%
Bucuresti
Valoare maximă eligibilă: 11,25 mil euro
Cofinantare: 15%
2018URBAN/RURALPRIVAT
H.G. 332/2014·       Costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă.Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Centru
Valoare maximă eligibilă: 37,5 mil. euro.
Cofinantare: 50%
Vest si Ilfov
Valoare maximă eligibilă: 26,25 mil. Euro
Cofinantare: 35%
Bucuresti
Valoare maximă eligibilă: 11,25 mil euro
Cofinantare: 15%
2018URBAN/RURALPRIVAT
POCU 3.8 - Resurse umane competitive·    Formare profesionala continua pentru angajati ·  Programe de formare profesionala, ex.: “Competențe antreprenoriale”, “Manager de produs”, “Manager de inovare,” “Manager imbunatatire procese”, “Manager resurse umane”, “Inspector Resurse Umane”,Valoarea maximă eligibilă : 1.0 00.000 euro Cofinantare: 2% 28.08.2017 - 27.09.2017URBAN/RURALPRIVAT
POCU 3.8 - Intreprinderi competitive·    Formare profesională pentru manageri si angajati ·  Cursuri autorizate: Ex: Manager resurse umane”, sau cursuri informale recunoscute la nivelul întreprinderii) și/sau activități de tip “workshop”, “seminarii”, “conferințe”, “prelegeri”, “evenimente de informare”, etc. – activități relevanteValoarea maximă eligibilă: 300.000 euro Cofinantare: 5%Octombrie, 2017URBAN/RURALPRIVAT
POCU 3.1 – 3.6 ·    Formare profesionala si ocupare pentru someri si persoane inactiveValoarea maximă eligibilă: 1.500.000 euro. Cofinantare:2% - 5%Octombrie -Noiembrie, 2017URBAN/RURALPRIVAT
POCU 3.12·    Cursuri de calificare, cursuri de scurtă durată, de specializare și perfecționare în concordanță cu cerințele locurilor de muncă, “workshop”, “seminarii”, “conferințe”, “prelegeri”, “evenimente de informare”Valoarea maximă eligibilă: 500.000 euro
Cofinantare:
- pentru cheltuielile care fac obiectul ajutorului de minimis: 2% - 5%
- pentru cheltuielile care fac obiectul ajutorului de minimis: 40% - 50%
Octombrie -Noiembrie, 2017URBAN/RURALPRIVAT