5.000.000 EURO PENTRU SCOLI, GRADINITE, CRESE SI LICEE TEHNOLOGICE

††††††††††† PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL, AXA PRIORITARA 10

 

*      Aplicanti eligibili:

-          PRIMARII

 

*      Valoare eligibila:

-          Maxim: 7.700,00 euro per participant direct la procesul educaţional, respectiv elevi Óncadraţi Ón unitatea de infrastructură educaţională, subiect al cererii de finanţare.

 

*      †Contributie beneficiar:

-          †2% din valoarea eligibila (Ex: 20.000 euro contributie la un proiect de 1.000.000 euro)

 

*      Actiuni finantate:

Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea pentru:

 

ō  Scoli

ō  Gradinite

ō  Crese

ō  Licee tehnologice si scoli profesionale