VIITOR PENTRU TINERII SOMERI NEETs

 

 

 

 

-          Aplicanti eligibili:

 

-          Furnizori de formare profesionala autorizati in baza OG 129/2000;

-          Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca conform H.G 277/2002

-          Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale

-          ONG-uri;

-          Organizații de tineret, legal constituite;

-          Întreprinderi sociale de inserție;

-          Camere de Comerț și Industrie

 

-          Valoare maxima eligibila:

 

-          1.000.000 euro

 

 

-          Grup tinta:

 

-          Tineri NEETs șomeri, cu accent pe cei din mediul rural și pe cei aparținând minorității roma, cu vârsta între 16-24 ani, cu domiciliul sau reședința într-una din regiunile de dezvoltare eligibile (Bucuresti Ilfov, Nord- Vest, Sud-Vest Oltenia, Nord-Est sau Vest)

 

-          Actiuni finantate:

-          Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare) pentru grupul tinta;

-          Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv  non-formale și/sau informale;

-          Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării  medierea muncii;

-          Activități de acompaniament, adresate exclusiv tinerilor NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectivgreu ocupabilșifoarte greu ocupabil, în vederea menținerii acestora în câmpul muncii