500.000 euro nerambursabili pentru

FORMAREA PROFESIONALA A ANGAJATILOR DIN INTREPRINDERILE MARI

 

 

 

 

-          PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN POCU 3.12 – INOVARE PRIN FORMARE

 

 

-          Aplicanti eligibili:

 

-          Intreprinderi Mari din domeniile: turism şi ecoturism, textile şi pielărie, lemn şi mobilă, industrii creative, industria auto și componente, tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, procesarea alimentelor şi a băuturilor, sănătate şi produse farmaceutice, energie şi management de mediului, bioeconomie, biofarmaceutică şi biotehnologii.

 

-          Valoare maxima eligibila:

500.000 euro

 

 

 

-          Grup tinta:

 

-          Persoane angajate care urmăresc îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini sau care urmăresc certificarea/validarea competențelor cu precădere în sectoarele economice competitive.

 

-          Actiuni finantate:

 

 

-          Furnizarea de programe de formare profesională destinate angajaților din sectoarele prioritare: cursuri de specializare/calificare in concordanta cu cerintele locului de munca,  cursuri informale recunoscute la nivelul întreprinderii) și/sau activități de tip “workshop”, “seminarii”, “conferințe”;

-          Elaborare de planuri de învățare și dezvoltare cu accent pe reducerea sau eliminarea neconcordanțelor dintre competențele, abilitățile și cunoștințele angajaților și cele necesare în perspectiva adaptării la schimbare;

-          Evaluare/validare și certificare pentru recunoaşterea competențelor aferente cerințelor locurilor de muncă. Se vor sprijini angajații pentru validarea cunoștințelor dobândite anterior;

-          Dezvoltarea unui sistem propriu de formare profesională la nivelul angajatorului prin introducerea de programe de învățare la locul de muncă: analiza nevoilor de formare, dezvoltare de curriculă, elaborare de planuri de formare, dezvoltare de module de formare în domeniile prioritare ale întreprinderii pe platforme de e-learning.