Valoarea maximă a ajutorului de stat pe întreprindere, pe proiect de investiții.

20.000.000 €

Valoarea ajutorului de solicitat pe MW instalat se va încadra în următoarele plafoane maxime: ➢ Energie eoliană - 700.000 Euro/MW ➢ Energie solară: ✓ 450.000 Euro/MW – pentru capacitățile instalate de până la 5 MW (inclusiv) ✓ 360.000 Euro/MW – pentru capacitățile instalate de peste 5 MW ➢ Energie hidro - 1.805.000 Euro/MW

Descarcă documentul

Fondul pentru modernizare în România - Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile

VALOAREA ELIGIBILĂ

Valoarea maximă a ajutorului de stat – 20 milioane euro pe întreprindere, pe proiect de investiții.

Pentru proiectele finanțate prin procedura de ofertare concurențială pentru sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile intensitatea ajutorului de stat acordat din bugetul FM este de până la 100% din cheltuielile eligibile.

Valoarea ajutorului de solicitat pe MW instalat se va încadra în următoarele plafoane maxime:
➢ Energie eoliană – 700.000 Euro/MW
➢ Energie solară:
✓ 450.000 Euro/MW – pentru capacitățile instalate de până la 5 MW (inclusiv)
✓ 360.000 Euro/MW – pentru capacitățile instalate de peste 5 MW
➢ Energie hidro – 1.805.000 Euro/MW
Capacitățile de stocare a energiei nu reprezintă activități eligibile, iar cheltuielile aferente sunt neeligibile.

Beneficiari eligibili

• Operatorii economici de tip Societăţi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate), precum și regiile autonome, legal constituite în conformitate cu legislația națională sau în conformitate cu legislația specifică din statul membru a cărei naționalitate o deţin și înregistrate la ONRC în România până la data primei plăţi din ajutorul de stat acordat. • Întreprindere nou înființată: reprezintă întreprinderea înființată în anul anterior anului înregistrarii Cererii de finanțare, care nu are situații financiare aprobate corespunzator ultimului exercițiu financiar încheiat, întreprinderea înființată în anul depunerii Cererii de finanțare sau întreprinderea care nu a desfasurat activitate economică, dar nu mai mult de trei ani fiscali consecutivi înainte de data depunerii Cererii de finantare.

Acțiuni finanțabile

• Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene • Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare (sub 5 MW inclusiv) • Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare (peste 5 MW) • Realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro

Activități eligibile

• Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție a energieielectrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro; • Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro.

Cheltuieli eligibile

0

Cheltuieli pentru amenajarea terenului;

0

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;

0

Cheltuieli cu plata diriginților de șantier;

0

Cheltuieli pentru construcții și instalații;

0

Cheltuieli cu montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

0

Cheltuieli cu utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj;

0

Cheltuieli cu dotările;

0

Cheltuieli cu active necorporale;

0

Cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier;

0

Cheltuieli conexe organizării șantierului.

START DEPUNERE PROIECTE

25 APRILIE 2024

SFÂRȘIT DEPUNERE PROIECTE

23 IULIE 2024