Servicii
  • Identificarea surselor de finanţare;
  • Analiza eligibilităţii beneficiarului;
  • Intocmire cerere de finanţare şi planificare buget;
  • Intocmire plan de afaceri;
  • Intocmire studii de piaţă si de fezabilitate;
  • Verificarea documentatiei necesara la dosar;
  • Scriere cerere de finantare si depunere dosar;
  • Comunicare cu institutiile relevante;
  • Sprijin la semnarea contractului de finantare;
  • Servicii de implementare (elaborare cerere de rambursare, cereri de plata, supervizare activitati furnizori)
Pasii catre un proiect de success

Informatii Client -> EMAS

Analiza eligibilitate -> EMAS – Gratis

Rezolutie EMAS -> Client

Semnare Contract de prestari servicii -> EMAS + Client

Scriere si depunere Proiect -> EMAS

Evaluare proiect -> Autoritatea de Management

Semnare Contract de finantare -> Client si Autoritatea de Management

Implementare Proiect -> EMAS + Client : 3 luni – 3 ani