• Elaborarea documentației de atribuire (caiet de sarcini, documente justifivative, proceduri, etc.)
  • Asistență și prezentare atât pentru autorități contractante cât și pentru operatori economici în fața Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (ANRMAP) și a Unității pentru Coordonarea și Verificarea Achizițiilor Publice (UCVAP);
  • Suport în pregătirea documentației de atribuire, clarificări, pregătirea documentelor de calificare, a ofertei tehnice și a ofertei financiare;
  • Contestații;
  • Comunicare cu autoritățile contractante;
  • Asistență și reprezentare, atât pentru autorități contractante cât și pentru operatori economici în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și a instanțelor de judecată, inclusiv în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.