Technology abstract and tablet in the hands of businessmen. Technology concepts

CE ESTE GDPR?

General Data Protection Regulation (GDPR) sau Regulamentul General privind Protecția Datelor este un nou set de reguli care reglementează confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal, stabilite de către Comisia Europeană.

Noul act unic de protecție a datelor presupune schimbări majore în toate legile de confidențialitate de pe teritoriul Europei și va înlocui vechea Directivă privind Protecția Datelor.

CUI SE APLICA GDPR?

GDPR se aplică tuturor instituțiilor publice și societăților comerciale din Uniunea Europeană care colectează si prelucreaza date cu caracter personal. Neimplementarea  acestui Regulament până în data de 25 mai 2018 poate produce efecte dramatice, respectiv amenzi de până la 20 milioane de Euro sau 4% din cifra de afaceri GLOBALA pentru companii sau amenzi de până la 200.000 lei pentru instituțiile publice.

CE SOLUȚII EXISTĂ?

  • Curs de formare GDPR
  • Externalizare servicii Data Protection Officer (DPO)
  • Definire proceduri GDPR de implementare la nivelul organizației
  • Audit de Securitate

Curs de formare GDPR

Cursul reprezintă un program de instruire, perfecționare, responsabilizare și analiză pentru certificarea personalului afectat în calitate de Data Protection Officer (DPO). Cursul va oferi informatii cu privire la abordarea, alinierea și implemetarea Regulamentului GDPR. Activitățile practice incluse în cadrul cursului sunt de natură să sprijine în mod direct activitatea ulterioară a instituției în conformitate cu prevederile GDPR.

Externalizare servicii Data Protection Officer (DPO)

DPO ca serviciu externalizat reprezintă o soluție practică și eficientă din punct de vedere al costurilor pentru organizațiile care nu dispun de expertiza și cunoștințele necesare în materie de protecție a datelor, pentru a-și îndeplini obligațiile care le revin în temeiul Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR).

Definire proceduri GDPR de implementare la nivelul organizației

Se va realiza un audit pentru a se identifica modul în care sunt preluate și procesate datele cu caracter personal. Se va efectua o evaluare completă a conformității cu cerințele GDPR. O echipa de specialist se va deplasa la sediul dvs. și va proiecta un plan al solutiilor, procedurilor si proceselor de conformare. In etapa urmatoare se va implementa intregul sIstem si se va testa, pentru a ne asigura că totul este conform cerințelor GDPR.

Audit de Securitate

Pentru a asigura o activitate continuă și eficientă în companie, este nevoie de o evaluare corectă a sistemelor IT. Auditul de securitate IT are că scop determinarea tuturor vulnerabilităților sistemului informatic. Rezultatul acestei acțiuni este evaluarea obiectivă a necesităților sistemului informatic al companiei precum și sugerarea unei soluții viabile pentru eliminarea vulnerabilităților sale.